Analítica d'espais

El quadre de comandament d’analítica OnTrace, centralitza les dades recollides pels sensors ubicats en els espais físics i genera els indicadors que són consultables i explotables en línia. Totes les dades i indicadors són integrables també en plataformes externes mitjançant la nostra API.

MÈTRIQUES PER A LA GESTIÓ DE NEGOCI

L’accés al dashboard es realitza mitjançant usuari i contrasenya a través de qualsevol dispositiu amb navegador i no requereix la instal·lació de cap programari per part de l’usuari. Al dashboard es pot consultar i explotar les dades, ràtios i indicadors que permeten mesurar l’eficiència en la gestió de l’espai i conèixer el perfil dels visitants que rep.

La plataforma no només permet consultar l’històric de les dades esdevingudes sinó que també permet visualitzar-les en temps real, convertint-se en una eina clau per a la presa de decisions de negoci i en la millora de l’experiència de l’visitant.

Analítica d'espais

ALGUNES MÈTRIQUES DE LA SOLUCIÓ

Diferenciació entre adults i nens

Càlcul del temps mitjà de visita i de l'aforament mitjà

Detecció d'unitats de compra de dues o més persones

Integració al dashboard de dades de l'usuari a afegir a les analítiques

Indicadors de gestió de cues

Trànsit de carrer i càlcul del % de captació dels establiments

Càlcul de recurrències

Quadre d'eficiència de negoci i generació d'informes

Contacta

VOLS SABER MÉS? ESCRIU-NOS

Gràcies per posar-te en contacte, et respondrem així que puguem!

Processing...

C/ Mercè Rodoreda i Gurgui, 17
CC El Soleret, 08304 Mataró, Barcelona,

+34 934 455 976

info@on-trace.com