Gestió de menjadors

El sistema de gestió de menjadors d’OnTrace, està pensat tant per millorar l’administració de la instal·lació, com per ajudar a fer més eficient el temps que els seus usuaris destinen als àpats. Permet conèixer en temps real, a gestor i usuaris, quin és el nivell d’ocupació del menjador i consultar prediccions d’ocupació a curt termini, evitant desplaçaments innecessaris als comensals. Compta amb un sistema d’explotació de dades que ajuda al correcte dimensionament del servei.

GESTIÓ DE TEMPS I RECURSOS

La plataforma recull la informació a través d’un PassCounter4D instal·lat a cada accés que disposi el menjador. Aquests dispositius, no només permeten conèixer en temps real a gestor i usuaris quin és el nivell d’ocupació de l’espai, sinó que també permeten que es generi tot un històric de visites i nivells d’ocupació del recinte.

 Els responsables del menjador tenen accés a la plataforma d’explotació de dades OnTrace, una plataforma online des d’on disposen de la informació necessària per planificar convenientment els recursos destinats al bon funcionament del menjador, poder adaptar-se a canvis de darrera hora i garantir que no se superi el màxim d’ocupació permesa del recinte. Els usuaris del menjador poden consultar l’aforament en temps real i les prediccions d’ocupació a curt termini, podent així prendre decisions molt més eficients sobre en quin moment anar a dinar.

Optimitza la gestió de menjadors amb la plataforma OnTrace i estalvia recursos i temps a gestors i usuaris.

Gestió menjadors

ALGUNES MÈTRIQUES DE LA SOLUCIÓ

Distribució en el temps de visites de comensals

Nivell d’ocupació del menjador per franges horàries

Sistema d’alarmes incorporat per saber quan se superen els llindars marcats d'ocupació.

Contacta

VOLS SABER-NE MÉS? ESCRIU-NOS

Gràcies per posar-te en contacte, et respondrem així que puguem!

Processing...

C/ Mercè Rodoreda i Gurgui, 17
CC El Soleret, 08304 Mataró, Barcelona,

+34 934 455 976

info@on-trace.com